Publiczne Przedszkole nr 1
w Kluczborku

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • studia kierunkowe;
  • doskonalenie zawodowe, głównie z zakresu metody Marii Montessori ( Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Łodzi  ) oraz metody Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej;
  • Od kilku lat w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty z zakresu edukacji matematycznej dzieci według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, które prowadzi pani Ewa Zielińska.

Nauczycielki naszego przedszkola posiadają kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto na terenie przedszkola co roku przeprowadzane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z niezakończonym rozwojem mowy (zajęcia prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).

Profesjonalne przygotowanie zawodowe stanowi podstawę do budowania jakości procesu opiekuńczo – dydaktycznego.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej placówce panuje serdeczna i miła, bliska rodzinnej atmosfera, którą tworzy personel pedagogiczny i administarcyjno – obsługowy.

Nauczyciele w roku szkolnym 2022/2023

Marzena Świerczek – Dyrektor Przedszkola

Barbara Łuszczyńska - Zastępca Dyrektora Przedszkola

Magdalena Kapral

Izabela Koruna - Barcz
Marzena Stanek
Daria Lewandowska-Ruchała
Agnieszka Filarska
Joanna Król
Barbara Pasierb

Katarzyna Łuszczyńska

Agnieszka Mroczkowska – Kędziera

Kornelia Wyjadłowska - psycholog

Marzena Kalinowska - religia

 

Grupowe PP1 2Grupowe PP1 2

facebook