Publiczne Przedszkole nr 1
w Kluczborku

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

3 latki     Żabki

1.

6.00- 8.00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw zgodnych z ich zainteresowaniem.

Zabawy integracyjne. Zachęcanie do podejmowania przez dzieci gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych rozwijających aktywność własną i kreatywność w tym operowanie materiałem rozwojowym M. Montessori. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku
z Covid19. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 

 

 

2.

 

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy swobodne – w tym operowanie wybranym materiałem M. Montessori.

Zaznaczanie obecności na tablicy.

Czynności porządkowe.

Zabawa ruchowa/ Ćwiczenia poranne.

Wyliczanka

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne (M. Montessori),

W tym:

- wdrażanie zasad zdrowego żywienia,

- kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- celebrowanie spożywanie posiłków,

- czynności porządkowe.

Zabawy kierowane z obszarów podstawy programowej: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego w tym uroczystości;

Zabawa ruchowa

Zabawy niekierowane / swobodne w tym operowanie materiałem rozwojowym
M. Montessori z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania
w grupie.

Czynności porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe – przygotowanie do wyjścia na spacer / ogród.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu:
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, rekreacyjne;

- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych, spacery;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19

/ Zabawy w sali podczas niesprzyjającej pogody.

Zabawy rytmiczne

Obiad. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Czynności porządkowe.

 

3.

 

13.00-16.30

Odpoczynek poobiedni – kształtowanie umiejętności samodzielnego przebierania się.

Relaksacja, słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej.

Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe (wg M. Montessori).  

Zabawy swobodne (ćwiczenia na materiale rozwojowym M. Montessori, gry i zabawy dydaktyczno – edukacyjne, działalność plastyczna, muzyczno – ruchowa, małe formy literacko – teatralne, grafomotoryka, kodowanie), bezpieczne współdziałanie w grupie.

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

/ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021


4 latki   Słoneczka

1.

7.30- 8.00

Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw zgodnych z ich zainteresowaniem.

Zachęcanie do podejmowania przez dzieci gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych rozwijających aktywność własną
i kreatywność w tym operowanie materiałem rozwojowym M. Montessori.

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 

 

 

2.

 

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy swobodne – w tym operowanie wybranym materiałem M. Montessori

Zaznaczanie obecności na tablicy.

Czynności porządkowe.

Zabawa ruchowa/ Ćwiczenia poranne.

Wyliczanka

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne (M. Montessori),

W tym:

- wdrażanie zasad zdrowego żywienia,

- kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- celebrowanie spożywanie posiłków,

- czynności porządkowe.

Zabawy kierowane z obszarów podstawy programowej: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego w tym uroczystości;

Zabawa ruchowa

Zabawy niekierowane / swobodne w tym operowanie materiałem rozwojowym
M. Montessori z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania
w grupie.

Czynności porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe – przygotowanie do wyjścia na spacer / ogród.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu:
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, rekreacyjne;

- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych, spacery;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19

/ Zabawy w sali podczas niesprzyjającej pogody.

Zabawy rytmiczne

Obiad. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami

Czynności porządkowe.
Relaksacja, słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej.

 

3.

 

13.00-15.30

Zabawy swobodne wspieranie działań twórczych dzieci   (działalność artystyczna: plastyczna, muzyczno – ruchowa, małe formy literacko – teatralne, grafomotoryka, kodowanie )

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe (wg M. Montessori).  

Zabawy swobodne (ćwiczenia na materiale rozwojowym M. Montessori, gry i zabawy dydaktyczno – edukacyjne), bezpieczne współdziałanie w grupie.

/ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021


5 latki Biedronki

1.

7.30- 8.00

Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw zgodnych z ich zainteresowaniem.

Zachęcanie do podejmowania przez dzieci gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych rozwijających aktywność własną i kreatywność w tym operowanie materiałem rozwojowym M. Montessori.

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 

 

 

2.

 

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy swobodne – w tym operowanie wybranym materiałem M. Montessori

Zaznaczanie obecności na tablicy.

Czynności porządkowe.

Zabawa ruchowa/ Ćwiczenia poranne.

Wyliczanka

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne (M. Montessori),

W tym:

- wdrażanie zasad zdrowego żywienia,

- kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- celebrowanie spożywanie posiłków,

- czynności porządkowe.

Zabawy kierowane z obszarów podstawy programowej: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego w tym uroczystości;

Zabawa ruchowa

Zabawy niekierowane / swobodne w tym operowanie materiałem rozwojowym
M. Montessori z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania
w grupie.

Czynności porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe – przygotowanie do wyjścia na spacer / ogród.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu:
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, rekreacyjne;

- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych, spacery;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19

/ Zabawy w sali podczas niesprzyjającej pogody.

Zabawy rytmiczne

Obiad. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami w tym nożem i widelcem

Czynności porządkowe.
Relaksacja, słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej.

 

3.

 

13.00-15.30

Zabawy swobodne wspieranie działań twórczych dzieci   (działalność artystyczna: plastyczna, muzyczno – ruchowa, małe formy literacko – teatralne, grafomotoryka, kodowanie )

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe (wg M. Montessori).  

Zabawy swobodne (ćwiczenia na materiale rozwojowym M. Montessori, gry i zabawy dydaktyczno – edukacyjne), bezpieczne współdziałanie w grupie.

/ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021


3- 4 latki   Misie

 

 

 

 

2.

 

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,   Podejmowanie przez dzieci gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych rozwijających aktywność własną i kreatywność w tym operowanie materiałem rozwojowym M. Montessori.

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

Zaznaczanie obecności na tablicy.

Czynności porządkowe.

Zabawa ruchowa/ Ćwiczenia poranne.

Wyliczanka

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne (M. Montessori),

W tym:

- wdrażanie zasad zdrowego żywienia,

- kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- celebrowanie spożywanie posiłków,

- czynności porządkowe.

Zabawy kierowane z obszarów podstawy programowej: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego w tym uroczystości;

Zabawa ruchowa

Zabawy niekierowane / swobodne w tym operowanie materiałem rozwojowym
M. Montessori z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania
w grupie.

Czynności porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe – przygotowanie do wyjścia na spacer / ogród.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu:
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, rekreacyjne;

- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych, spacery;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19

/ Zabawy w sali podczas niesprzyjającej pogody.

Zabawy rytmiczne

Obiad. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami

Czynności porządkowe.
Relaksacja, słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej.

 

3.

 

 

 

13.00-15.00

Zabawy swobodne wspieranie działań twórczych dzieci   (działalność artystyczna: plastyczna, muzyczno – ruchowa, małe formy literacko – teatralne, grafomotoryka, kodowanie)

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe

Zabawy swobodne (ćwiczenia na materiale rozwojowym M. Montessori, gry i zabawy dydaktyczno – edukacyjne), bezpieczne współdziałanie w grupie.

/ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

6 latki     Super Mario/ Pszczółki

 

 

 

 

2.

 

 

8.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,   Podejmowanie przez dzieci gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych rozwijających aktywność własną i kreatywność w tym operowanie materiałem rozwojowym M. Montessori.

Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

Zaznaczanie obecności na tablicy.

Czynności porządkowe.

Zabawa ruchowa/ Ćwiczenia poranne.

Wyliczanka

Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne (M. Montessori),

W tym:

- wdrażanie zasad zdrowego żywienia,

- kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała,

- celebrowanie spożywanie posiłków,

- czynności porządkowe.

Zabawy kierowane z obszarów podstawy programowej: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego w tym uroczystości;

Zabawa ruchowa

Zabawy niekierowane / swobodne w tym operowanie materiałem rozwojowym
M. Montessori z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania
w grupie.

Czynności porządkowe, organizacyjne, samoobsługowe – przygotowanie do wyjścia na spacer / ogród.

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu:
- gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, rekreacyjne;

- obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych, spacery;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Covid19

/ Zabawy w sali podczas niesprzyjającej pogody.

Zabawy rytmiczne

Obiad. Kształtowanie umiejętności posługiwania się sztućcami w tym nożem i widelcem

Czynności porządkowe.
Relaksacja, słuchanie bajek, wierszy, muzyki relaksacyjnej.

 

3.

 

13.00-15.00

Zabawy swobodne wspieranie działań twórczych dzieci   (działalność artystyczna: plastyczna, muzyczno – ruchowa, małe formy literacko – teatralne, grafomotoryka, kodowanie )

Pomoc psychologiczno pedagogiczna.

Podwieczorek. Czynności porządkowe i samoobsługowe

Zabawy swobodne (ćwiczenia na materiale rozwojowym M. Montessori, gry i zabawy dydaktyczno – edukacyjne), bezpieczne współdziałanie w grupie.

/ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

facebook