Publiczne Przedszkole nr 1
w Kluczborku

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

DYŻUR WAKACYJNY

DLA DZIECI RODZICÓW OBOJGA PRACUJĄCYCH

DYŻUR WAKACYJNY PEŁNIĄ:

W LIPCU 2022 – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8 W KLUCZBORKU

W SIERPNIU 2022 – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W KLUCZBORKU

Rodzice chętni na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu, proszeni są o wypełnienie “Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” w  terminie do 10 czerwca 2022r.
(na każdy miesiąc osobny wniosek).

DRUKI WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ PRZY WEJŚCIU
DO PRZEDSZKOLA

        WNIOSKI NA LIPIEC I SIERPIEŃ NALEŻY UMIEŚCIĆ W KOPERCIE I DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA NR 1          
I UMIEŚCIĆ W SKRZYNCE PRZY WEJŚCIU

Prosimy dokładnie wypełniać wszystkie pola

(PESEL dziecka, termin od ….. do ……)

Jeżeli dziecko posiada zniżkę za pobyt w przedszkolu prosimy pamiętać o dołączeniu do wniosku kserokopii decyzji w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wniosek jest również do pobrania na stronie www.pp1.kluczbork.pl
w zakładce „Dla rodziców”-”Wzory druków”

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia z zakładu pracy dotyczące zatrudnienia w okresie, w którym dziecko będzie przebywać w przedszkolu.

Wzór druku do pobrania:

2022_Dyżur_wakacyjny-wniosek_dla_rodzica.pdf

facebook