Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna – 11 nauczycieli, o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • studia kierunkowe;
  • doskonalenie zawodowe, głównie z zakresu metody Marii Montessori ( Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Łodzi  ) oraz metody Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej;
  • Od kilku lat w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty z zakresu edukacji matematycznej dzieci według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, które prowadzi pani Ewa Zielińska.

Nauczycielki naszego przedszkola posiadają kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto na terenie przedszkola co roku przeprowadzane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z niezakończonym rozwojem mowy (zajęcia prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).

Profesjonalne przygotowanie zawodowe stanowi podstawę do budowania jakości procesu opiekuńczo – dydaktycznego.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej placówce panuje serdeczna i miła, bliska rodzinnej atmosfera, którą tworzy personel pedagogiczny i administarcyjno – obsługowy.

 

Nauczyciele:

Bożena Mayer – Kuliberda – dyrektor przedszkola

Katarzyna Surmińska
Izabela Koruna-Barcz
Barbara Łuszczyńska
Grażyna Mazur
Bogusława Patelska
Marzena Stanek
Magdalena Kapral
Joanna Bakalarczyk
Beata Konarska
Dominika Kossok-Mielczarek
Aleksandra Grabowska-Przybysz
Mariola Żurek

Marzena Kalinowska – katechetka

Pracownicy administracji:

Adamczyk Katarzyna – sekretarz przedszkola
Szklarek Zofia- intendent
Lechowicz Aleksandra- pomoc administracyjna

Pracownicy obsługi:

Żebranowicz  Violetta – kucharz
Jakubczyk Romana – pomoc kuchenna
Szydlik Agnieszka – pomoc kuchenna
Śliwińska Małgorzata – pomoc kuchenna
Garbacz Helena – pomoc nauczyciela – woźna
Kuśnierz Maria – pomoc nauczyciela
Chadryś  Halina – woźna
Bereszko Zuzanna  – woźna
Łabędzka Alina – woźna
Chudy Ewa  - woźna
Wasilewski Zbigniew- konserwator  – ogrodnik