Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych:

  • studia kierunkowe;
  • doskonalenie zawodowe, głównie z zakresu metody Marii Montessori ( Propedeutyczny Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Łodzi  ) oraz metody Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej;
  • Od kilku lat w naszym przedszkolu organizowane są warsztaty z zakresu edukacji matematycznej dzieci według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, które prowadzi pani Ewa Zielińska.

Nauczycielki naszego przedszkola posiadają kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto na terenie przedszkola co roku przeprowadzane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z niezakończonym rozwojem mowy (zajęcia prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).

Profesjonalne przygotowanie zawodowe stanowi podstawę do budowania jakości procesu opiekuńczo – dydaktycznego.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej placówce panuje serdeczna i miła, bliska rodzinnej atmosfera, którą tworzy personel pedagogiczny i administarcyjno – obsługowy.

 

Nauczyciele:

Bożena Mayer – Kuliberda – dyrektor przedszkola
Grażyna Mazur
Bogusława Patelska
Izabela Koruna-Barcz
Barbara Łuszczyńska
Magdalena Kapral
Agnieszka Filarska
Joanna Król
Agnieszka Mroczkowska-Kędziera
Marzena Stanek
Marta Pyla
Lucyna Czapaj

ang. Magdalena Feldman
religia Renata Struzik

Pracownicy administracji:

Adamczyk Katarzyna – sekretarz przedszkola
Szklarek Zofia- intendent
Lechowicz Aleksandra- pomoc administracyjna

Pracownicy obsługi:

Śliwińska Małgorzata – kucharz
Jakubczyk Romana – pomoc kuchenna
Wodara Justyna– pomoc kuchenna
Chadryś  Halina – woźna
Bereszko Zuzanna  – woźna
Łabędzka Alina – woźna
Chudy Ewa  – woźna
Józefowicz Krzysztof- konserwator  – ogrodnik