WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2020r.
PISMO PANA BURMISTRZA  SKIEROWANE DO MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZBORK WS. KORONAWIRUSA