Stokrotki w parku

„W parku”

Co to jest przyroda? Gdzie mieszka? Z takim pytaniem dzieci z grupy Stokrotki wyruszyły na spacer, by znaleźć odpowiedź na te pytania.  Podczas spaceru dzieci miały okazję zobaczyć park -wyremontowane alejki, nowe rośliny wokół pomnika księdza Jana Dzierżona. Podczas spaceru zgromadziły wiele okazów, które z wielkim zaciekawieniem oglądały w przedszkolu.