W DNIU 19 CZERWCA 2019R.(ŚRODA)
O GODZ. 15.30 ODBĘDZIE SIĘ
ZEBRANIE INFORMACYJNE
PROSIMY O PRZYBYCIE