REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZANOWNI  RODZICE

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019 odbywa się za pomocą: systemu elektronicznego – we wszystkich przedszkolach, grupach wczesnoprzedszkolnych, na stronach naboru https://nabor.pcss.pl/kluczbork w dniach od 21.02.2018 do 09.03.2018

 Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, w którym odbywa się nabór
elektroniczny, wypełniają wniosek wraz z załącznikiem, wskazują maksymalnie trzy przedszkola
w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu wszystkich dokumentów, rodzice składają je osobiście do wskazanego
przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.
Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu mogą pobrać druki wniosków w przedszkolu.