… TUTAJ WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA.

owl2

                                SERDECZNIE  WITAMY
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnościami   ↓

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżur będą pełnić przedszkola:

LIPIEC

➔    Od   01 do 31 lipca 2017r. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych (ul. Ossowskiego 3i)

➔    Od   01 do 31 lipca 2017r. Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną
z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku TYLKO DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 7
– ze względu na remont kuchni dyżur odbywać się będzie w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kluczborku (ul. Norwida 19)

➔    Dodatkowo w lipcu będzie organizowany dyżur w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy
z OZ w Bażanach (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez rodziców)

SIERPIEŃ

➔    Od  01 do 31 sierpnia 2017r. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku (ul. Chopina 1)

Umowa o świadczenie usług stanowi:
§ 9

1. W okresie wakacyjnym, w lipcu i w sierpniu wytypowane przez Gminę Kluczbork przedszkola prowadzą dyżury.
2. Przedszkola dyżurujące świadczą usługi dla dzieci rodziców pracujących w tym okresie.
3. Na podstawie odrębnej umowy zawartej do dnia 11 czerwca danego roku, dyżurujące przedszkole, może przyjąć dziecko zapisane na bieżący rok szkolny do innych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork, które w okresie wakacyjnym nie świadczą usług.
4. Rodzic, który zapisze dziecko do dyżurującego przedszkola uiszcza opłatę określoną w § 1,  § 2 oraz koszty określone w § 5 niniejszej umowy.
5. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr AO.0050.223.2016 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług przedszkolnych i opłat w grupie wczesnoprzedszkolnej w Kluczborku.